กิจกรรม

 • พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว
  วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว. พม. เป็นประธานในงานแถลงข่าว "พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้บริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมงาน ในการนี้ พก. โดยท่านอธิบดี รองอธิบดี ได้
 • บันทึกเทปรายการ "อีสานเสวนา" ทางช่อง Mcot 1 อสมท.
  วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 16.30 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ "อีสานเสวนา" ทางช่อง Mcot 1 อสมท. ทีวีคิดบวก ในประเด็น " บทบาทและหน้าที่ กรม พก. ต่อคนพิการไทย" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของกรม พก. ร่วมด้วย 2 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  
 • นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีพก.
  วันที่ 11 ก.พ 59 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม "การจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในพื้นที่ประสบภัยทุ่นระเบิดและการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป" รุ่นที่ 3 พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การสัมมนา เรื่อง เสียงสะท้อนของคนพิการไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญ
  วันที่11 ก.พ. 59 เวลา 08.30 น.   ณ ห้องรับรอง 1 – 2 อาคาร รัฐสภา  นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เสียงสะท้อนของคนพิการไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญ จัดโดยคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 • การออกแบบเพื่อใช้งานได้ทุกคนในสังคม รุ่นที่ 2
  วันที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “การออกแบบเพื่อใช้งานได้ทุกคนในสังคม ตามแนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” รุ่นที่ 2
Subscribe to กิจกรรม

ประกาศ

ทั่วไป

สมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง