กิจกรรม

 • นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดี พก.
  วันที่ 8 ก.พ.2559 เวลา 13.30 ณ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดี พก. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำชุมชนต้นแบบที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทาง และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 • พก. ศึกษาดูงานในเรื่องการจ้างงานคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองเบ็ปปุ ประเทศญี่ปุ่น นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่บริษัท Sony Taiyo และ Honda Taiyo เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องการจ้างงานคนพิการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในสถานประกอบการ  พบว่า
 • รับบทสัมภาษณ์ mv ประกอบเพลง "สิ่งของ"
  วันที่ 5 ก.พ. 59 เวลา 10.30 น. คุณมงคล จิตเสงี่ยม (น้องกิ้) ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก บอกเชียร์ ลอนดอน ปี 2012 จากบ้านราชาวดีชาย ให้เกียรติรับบทสัมภาษณ์ mv ประกอบเพลง "สิ่งของ" ในวันแถลงข่าววันวาเลนไทน์ วันที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น. ตามโครงการ พม. ส่งรักให้คนไทยทุกครอบครัว ณ กระทรวง พม.
 • นายพรชัย กุลกุศล (ผอ.กคพ.)
  วันที่ 4 ก.พ. 59 เวลา 13.30 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ นายพรชัย  กุลกุศล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเสนอรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2559 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.
  วันที่ ๓ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการสำหรับคนพิการและทุกคน ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ” และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม “
Subscribe to กิจกรรม

ประกาศ

ทั่วไป

สมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง